Polityka przeciwdziałania praniu br

  Zwalczanie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu stało się głównymi zadaniami Top Luxury Group, które są szeroko wspierane przez międzynarodowe organizacje - dostawców usług konsultacyjnych i finansowych. Kanada, jak wiele innych państw, przyjęła ustawę zwalczającą pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Prawo to, razem z innymi elementami ram regulacyjnych i zasad jest kamieniem węgielnym zobowiązań w ramach zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla kanadyjskich firm i określa kary za odmowę współpracy. Te wymagania są obowiązkowe dla naszej firmy, która działa międzynarodowo. Nasza firma może także lokalnych polityk i procedur, utworzonych w ramach lokalnego prawa i regulacji i zatwierdzonych przez rządowe instytucje określonej jurysdykcji.

  Zasady i polityka

  Top Luxury Group nie jest odpowiedzialna za spełnianie i kontrolę następujących polityk dotyczących:

  • Zapobiegania finansowaniu terroryzmu i prania brudnych pieniędzy;
  • Sankcji;
  • Zapobiegania korupcji;

  Zasady te zostały stworzone przez firmę w, aby zgadzały się z prawnymi wymaganiami w Kanadzie i innych jurysdykcjach.

  1. Polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (PML)

  Polityka PML naszej firmy ma na celu zgodnośc ze zobowiązaniami nałożonymi przez ustawy, przepisy, zasady, finansowe i handlowe wytyczne Kanady, wliczając w to odpowiednie środki kontroli ryzyka i zapobiegania w razie używania firmy do popełniania przestępstw finansowych. Polityka PML ustala minimalne standardy, które muszą być przestrzegane przez firmę i zawierają:

  • Powołanie funkcjonariusza odpowiedzialnego za sprawdzanie prób dokonania prania brudnych pieniędzy korzystając z Top Luxury Group
  • Funkcjonariusze firmy, odpowiedzialni za takie przeglądy, mają dużo doświadczenia i ponoszą odpowiedzialność za zgodność firmy z odpowiednimi prawami, zasadami i regulacjami;
  • Ustanowienie i utrzymanie podejścia do oceny ryzyka i zarządzania potencjalnym praniem brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • Ustanowienie i utrzymanie należytej staranności, identyfikacji i przeglądu oprogramowania Know Your Client (KYC), włączając w to dokładniejsze kontrole klientów przedstawiających większe ryzyko;
  • Ustanowienie i utrzymanie procedur i systemów ciągłego monitorowania klientów;
  • Protokoły raportowania podejrzanej działalności;
  • Ustanowienie i utrzymanie zapisów i dokumentów;
  • Trening i komunikacja z pracownikami;
  • Przesyłanie odpowiednich informacji i raportów do kadry kierowniczej Top Luxury Group.
  2. Polityka sankcji

  Polityka sankcji Top Luxury Group ma na celu zgodność ze wszystkimi prawami sankcji odnoszących się do jurysdykcji.

  Top Luxury Group musi sprawdzać listę sankcji z ONZ, EU, HM Treasury i US Office of Foreign Assets Control (OFAC) odpowiednich dla każdej jurysdykcji, w której działa firma, o ile legalna nie zabrania działalności. Wszyscy pracownicy przechodzą przez szkolenie polityk conajmniej raz w roku. Pracownicy Top Luxury Group, których praca jest związana z dużym ryzykiem, muszę przechodzić przez zaawansowane kursy co najmniej raz na trzy miesiące. Niezgodność z tą polityką może doprowadzić do działań dyscyplinarnych, łącznie ze zwolnieniem.

  3. Polityka antykorupcyjna

  Top Luxury Group ma politykę zero tolerancji wobec korupcji i łapówkarstwa. Firma rozumie, jak łapówki i korupcja negatywnie wpływa negatywnie na społeczeństwo, gdziekolwiek tylko ma miejsce. Korupcja i łapówki mogą narazić prawo, procesy demokratyczne i podstawowe prawa człowieka, wpływa także na działanie państwa, na przykład na wolny rynek i konkurencję. Korupcja jest często powiązana ze zorganizowaną przestępczością, praniem pieniędzy i, w niektórych przypadkach, finansowaniem terroryzmu. W związku z tym istnienie terroryzmu może obniżyć poziom wydajności inwestycji, zwłaszcza w krajach niestabilnych finansowo.

  Top Luxury Group stara się o zastosowanie wysokich standardów uczciwości dla wszystkich relacji biznesowych. Przestrzegamy prawa Kanady i Stanów Zjednoczonych, aby walczyć z korupcją zagranicą. Te wysiłki mają pozaterytorialny efekt i obejmują cały świat, jeżeli zgadzamy się także z lokalnymi prawami dotyczącymi łapówek.

  217
  Dni w biznesie
  24691
  Inwestorzy
  27654511
  Inwestycje
  18371232
  Wypłaty