Warunki usługi

  Te warunki korzystania z usługi (umowa) została uzgodniona i zaakceptowana przez Top Luxury Group (firmę ) po jednej stronie i osobę powyżej 18 roku życia lub więcej w innej jurysdykcji po drugiej (inwestor). Ta umowa reguluje związek powstały podczas utworzenia konta na stronie firmy, www.topluxurygroup.com

  Przedmiot umowy

  Firma zapewnia usługi informacyjne i konsultacyjne, a także akceptuje zarządzanie środkami inwestora, obiecując wypłatę środków w zamian za zgodę na warunki inwestycji.

  Inwestor akceptuje i zgadza się z faktem, że dobrowolnie przekazuje firmie kontrolę nad swoimi środkami.

  Zobowiązania firmy

  Firma podejmuje się wypłaty inwestorowi zysku zgodnie z ofertami inwestycji opublikowanymi w sekcji Inwestycje na stronie;

  Firma zobowiązuje się do zapewnienia usług konsultacyjnych inwestorowi dotyczących wytłumaczenie propozycji inwestycji i ich procesu.

  Firma zobowiązuje się do zapewnienia inwestorowi usług wsparcia i do doradzania w razie problemów, na które może natrafić inwestor, związanych z procesem inwestycji, kontem lub wypłatą środków.

  Prawa firmy

  Firma ma prawo do:

  • Zawieszenia współpracy z inwestorem, jeżeli zostało udowodnione naruszenie tej umowy lub polityk;
  • Wznowienia współpracy po ustaleniu naruszeń przez inwestora;
  • Wypłaty zysków inwestorowi;
  • Ustalenia określonej kwoty zysków i nagród dla partnerów;
  • Wprowadzania nowych ofert inwestycyjnych;
  • Zawieszenia działalności strony w celu dodania ulepszeń, aktualizacji i konserwacji;
  • Zażądania od inwestora przestrzegania praw własności intelektualnej przez firmę;
  • Wysyłania wiadomości informacyjnych, wprowadzających lub reklamowych na adres email podany przez inwestora;
  • Tworzenia akcji promocyjnych lub innych, mających na celu popularyzację i rozwój programu inwestycyjnego;
  • Wprowadzania zmian i modyfikacji do tych warunków korzystania z usług, a także do każdej innej sekcji na stronie firmy;
  • Pobierania opłat za przedterminową wypłatę depozytu przez inwestora;
  • Użycia wszystkich legalnych sposobów realizacji wszystkich zasad polityki firmy.
  Inne warunki

  Wszystkie sekcje strony firmy są znaczną częścią tej umowy odnośnie przestrzegania i respektowania tych warunków przez inwestora.

  217
  Dni w biznesie
  24691
  Inwestorzy
  27654511
  Inwestycje
  18371232
  Wypłaty